Nicknaam registeren
(Opgelet er mogen geen spaties in de nicknaam staan bijvoorbeeld DJ Naam —> DJ-Naam of DJNaam)

/ns register <wachtwoord> <mail>

Bijvoorbeeld: /ns register Test1234 Test@hotmail.com
U zult ook een mail ontvangen om uw nicknaam registratie te bevestigen met een code die u in de mail ontvangt. Als je dit niet uitvoerd binnen 24u zal de registratie van de nicknaam weer verwijderd worden.

Wachtwoord voor nicknaam wijzigen

/ns set password <Wachtwoord>

Bijvoorbeeld: /ns set password Test123456789

Wachtwoord voor nicknaam vergeten

/ns resetpass <nicknaam> <mail>

Bijvoorbeeld: /ns resetpass Test test@hotmail.com Instructies zullen op mail toegestuurd worden.

Nicknaam droppen

/ns drop <nicknaam>

Bijvoorbeeld: /ns drop Testertje

Mail wijzigen voor nicknaam

/ns set email <mail>
Bijvoorbeeld: /ns set email test@gmail.com

Nicknaam ingebruik door iemand|iets anders
/ns recover <nicknaam> <wachtwoord>

Bijvoorbeeld: /ns recover Testertje Test123456789

Info van een nicknaam bekijken
/ns info <nicknaam>
/whois <nicknaam>

Bijvoorbeeld: /ns info Testertje
Bijvoorbeeld: /whois Testertje

Nicknaam toevoegen/verwijderen/lijst bekijken, voor autojoin channel bij inloggen
/ns ajoin add nick <room> <roomwachtwoord>

Bijvoorbeeld: /ns ajoin add Testert #test test123

/ns ajoin del <nick> <room>
Bijvoorbeeld: /ns ajoin del testert #test

/ns ajoin list <nick>

Bijvoorbeeld: /ns ajoin testert list