Chat registreren

  • /cs register #chatnaam
  • Bijvoorbeeld: /cs register #radiotest

Een nicknaam een vaste status geven

  • /cs access #roomnaam add nicknaam nr
  • Bijvoorbeeld: /cs access #radiotest add Testertje 5

Nicknaam kicken uit chat

  • /cs kick #roomnaam nicknaam reden
  • Bijvoorbeeld: /cs kick #radiotest Testertje Niet schelden!

Nicknaam automatisch laten kicken door de services

  • /cs akick #roomnaam add nick reden
  • Bijvoorbeeld: /cs akick #radiotest add Testertje Niet welkom!

Nicknaam verbannen op host

  • /cs ban #roomnaam nick reden
  • Bijvoorbeeld: /cs ban #radiotest Testertje Niet welkom, wegens meermaals overtreden van onze regels!