Chat registreren
* /cs register #chatnaam
Bijvoorbeeld: /cs register #radiotest

Een nicknaam een vaste status geven
* /cs access #roomnaam add nicknaam nr
Bijvoorbeeld: /cs access #radiotest add Testertje 5

Nicknaam kicken uit chat
* /cs kick #roomnaam nicknaam reden
Bijvoorbeeld: /cs kick #radiotest Testertje Niet schelden!

Nicknaam automatisch laten kicken door de services
* /cs akick #roomnaam add nick reden
Bijvoorbeeld: /cs akick #radiotest add Testertje Niet welkom!

Nicknaam verbannen op host
* /cs ban #roomnaam nick reden
Bijvoorbeeld: /cs ban #radiotest Testertje Niet welkom, wegens meermaals overtreden van onze regels!

Nicknaam een vaste status geven (Opgelet! De nicknaam moet geregistreerd zijn!)
* Voor Owner(~): /cs access #roomnaam add nicknaam 9999
* Voor Admin(&): /cs access #roomnaam add nicknaam 10
* Voor Operator(@): /cs access #roomnaam add nicknaam 5
* Voor Halfops(%): /cs access #roomnaam add nicknaam 4
* Voor Voice(+): /cs access #roomnaam add nicknaam 3

Bekijken wie op jou access list staat
* /cs access #roomnaam list

Welkomstekst toevoegen aan room. (Elke binnenkomende chatter ziet deze tekst.)
* /cs entrymsg #roomnaam add jouw-tekst
Bijvoorbeeld: /cs entrymsg #radiotest add Welkom iedereen in Radiotest! Veel chat plezier!

Welkomstekst lijst bekijken.
* /cs entrymsg #roomnaam list

Een bericht uit de welkomstekst lijst verwijderen.
* /cs entrymsg #roomnaam del nr